Effatakoor

Wie zijn we?

In 1976 (volgens Nicole VanCaeneghem) werd er een ‘gelegenheidskoor’ gevormd dat zich tot doel stelde om enkele malen per jaar in de gevangenis van Gent aan de Nieuwe Wandeling de eucharistieviering te zingen voor de gevangenen.
Het enthousiasme en de bezieling van Guido Moons liet deze groep uitgroeien tot een heus koor met een uitgebreid repertorium.
Wij zingen nogal wat liederen op tekst van Huub Oosterhuis, omwille van hun eigentijdse geloofstaal.
Daarnaast gaat onze voorkeur uit naar alles wat mooi klinkt!
We dragen de wipala als symbool voor eenheid en verbondenheid tussen God en de mensen.

Zo werden we regelmatig gevraagd om talrijke TV-missen op te luisteren.
Vanaf 2000 gaven we gedurende bijna 10 jaar gospelconcerten met Lea Gilmore ten voordele van Damiaanactie.
Na het overlijden van Guido nam Ilse Spiloes de leiding van het Effatakoor over tot 2021.
Sindsdien is Jackie Vanobbergen onze dirigent.

Onze opdrachten:

  • De zang tijdens de Effatavieringen ondersteunen en zo bijdragen aan de warmte van onze gemeenschap.
  • Vijf maal per jaar zingen in de gevangenis: Allerheiligen, Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Tenhemelopneming van Maria (15 augustus).
  • Naast deze vaste momenten zijn er ook nog de gelegenheidsoptredens.

Waar en waneer?

In de Parel. Bekijk de data in onze agenda.

Bijdrage

De deelname is gratis.