Rommelmarkt

Overzicht

Reglement

 

Waar en wanneer?

1. De rommelmarkt vindt plaats op zaterdag 24 september 2022 van 8.30 u. tot 16.00 u.

2. De rommelmarkt vindt plaats in Overwale Gent (nabij St-Pieters-station)

3. Alle standhouders moeten vooraf inschrijven om hun plaats te reserveren.

4. Van 7.00 uur tot 8 uur kunnen de standen worden opgesteld en zijn er mensen van de organisatie beschikbaar.

Inschrijven/reserveren

5. Inschrijven kan vanaf nu.

6. Door deelname gaat men akkoord met het reglement.

7. Reserveren kan via onderstaand formulier.

8. Er kunnen maximaal twee plaatsen naast elkaar gereserveerd worden op dezelfde naam.

9. In principe zullen alle plaatsen toegewezen zijn één week voor de rommelmarkt

10. De vzw Clemenspoort is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor plaatsen die door overmacht niet vrij zijn.

11. Na 8.30 uur op de dag van de rommelmarkt, mogen niet ingenomen plaatsen overgenomen worden door anderen, mits toestemming van de verantwoordelijke en contante betaling.

12. De aanvragen worden chronologisch ingeschreven.

13. De reservatie is pas definitief als wij, na toezending van onze bevestigingsmail, het inschrijvingsgeld hebben ontvangen.

14. Uw inschrijving is definitief en onomkeerbaar. Indien u alsnog verhindert bent worden gestorte gelden niet terugbetaald. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelname kosten, noch enige andere vergoeding voorzien. Indien door Corona-maatregelen de rommelmarkt niet kan/mag doorgaan worden de inschrijvingsgelden integraal terug betaald.

Standgeld

15. De standen hebben een afmeting van 5m Br.x 2,5m D.

16. De prijs voor een basis standplaats bedraagt 10 €.

17. Wie een grotere standplaats wil betaald 2 €/lm extra. VERMELDT DUIDELIJK IN JE RESERVATIE à “ Standaard plaats + x lm extra “

18. Inbegrepen in de standplaats: 2x gratis koffie en drooggebakje voor max. 2 personen

Goederen

19. Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:

  • Alle voedingsmiddelen (frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken, enz.)
  • Levende dieren, kopie van Cd’s en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is.
  • Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edele metalen, gesteente, wapens en onderdelen van wapens, munitie, medische apparatuur, rookwaren en andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op ambulante handel.)
  • Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn.

Veiligheid

20. De vzw Clemenspoort is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen van gelijk welke aard die door deelname aan de rommelmarkt kunnen optreden.

21. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor schade door de standhouder(s) aan derden toegebracht, met inbegrip van roerende of onroerende goederen.

22.De standhouders moeten ervoor zorgen dat de hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen enz.) te allen tijde kunnen doorrijden.

23. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmiddelen terug meegenomen door de deelnemer. Iedere deelnemer verlaat zijn /haar standplaats in nette en propere omstandigheden

Auto’s

24. Ten laatste om 8.30 uur ’s morgens moeten alle auto’s, bestelwagens, aanhangwagens, … van de standhouders buiten de rommelmarktzone geparkeerd worden. Vanaf 7.00u kan u zich aanmelden om op te stellen. Na opstellen dient u de wagen te parkeren in de omliggende straten (opgelet parkeermeters) of kan u parkeren in de betalende ondergrondse parking van het Sint-Pieters-station.

25. Er mogen nooit auto’s, bestelwagens of aanhangwagens op het gras of de gelijkgrondse fonteinen rijden of geplaatst worden.

26. De verkeersregels blijven te allen tijde gelden en bij het uitladen mag de doorgang niet versperd worden.

27. Vóór 16.00 uur mogen er geen wagens in de rommelmarktzone.

Divers

28. Verplaatsbare afdakjes (tenten, paraplu’s enz.) kunnen geplaatst worden voor zover de diepte van de standplaats dit toelaat, indien de breedte groter is dan de standplaats kan afgesproken worden met de naburige standhouder en dient deze met het plaatsen van een afdak akkoord te gaan.

29. Er mag geen schade toegebracht worden aan gevels, bomen of planten.

30. Het is verboden om muziek te spelen of te laten spelen op uw stand. Bij inbreuk kunnen auteursorganisaties dit op u verhalen. De organisatie kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

31. De inrichtende vereniging is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, heirkracht, enz.

Hoe de rommelmarkt bereiken?

Voor meer informatie over bereikbaarheid en parking klik hier.

Contacteer ons

Een vraag stellen
Reservatie plaatsen