Benno

Benno

Clemens Maria Hofbauer had vanuit de St-Benno kerk in Warschau aandacht voor wat er omging in de wijk.
Hij zag de noden van kinderen die op straat probeerden te overleven. Door hen vorming en onderwijs aan te bieden vonden deze jongens en meisjes een andere weg dan die van criminaliteit of prostitutie. Zo gaf hij hen gaf de kans een waardig leven op te bouwen en bij te dragen aan een betere samenleving.

Het Benno-team (in oprichting) in de Clemenspoort wil onderzoeken op welke manier we vanuit de Clemenspoort mensen kansen kunnen aanreiken om volwaardig mee te bouwen in en aan onze samenleving.