Het verhaal van Annelies

Het heeft me fijne ontmoetingen opgebracht, wat in 2020 niet zo evident was.

Gemis om met anderen over geloof te kunnen spreken.

Annelies (37) ervaarde het gemis om met anderen over haar geloof te kunnen spreken. Nieuwsgierigheid en het enthousiasme waarmee ze werd uitgenodigd om Alpha te volgen, brachten haar ertoe zich in te schrijven.

“Het gevoel van thuiskomen… dat doet zo’n deugd,” vertelt Annelies waardoor ze de bijeenkomsten fijn vond. Fijn om met anderen van gedachten te wisselen ook als we het met elkaar niet eens zijn.

“Los van het feit dat Alpha mijn geloof verrijkt heeft, heeft het ook fijne ontmoetingen opgebracht, wat in 2020 niet zo evident was”

Het gevoel van thuiskomen… dat doet zo’n deugd