Missietekst

Missie

Clemenspoort wil een open huis zijn waar iedereen wordt onthaald.

Wij willen in Gent een plaats van ontmoeting zijn die mensen helpt hun unieke levensweg te ontdekken en te ontwikkelen. Wij willen ruimte bieden voor gebed, verstilling, viering, sociale inzet, vorming, dialoog, cultuur, ontspanning, een deugddoend gesprek,… We willen ons bijzonder inzetten zodat de Clemenspoort een plaats is waar iedereen in zijn kwetsbaarheid aanwezig mag zijn.

Clemenspoort wil een thuis zijn voor wie God wil ontmoeten en de vreugdevolle boodschap van Jezus wil ontdekken, beleven en uitdragen.

Clemenspoort wil een broedplaats zijn waar we zoekenden en gelovigen uitnodigen om te vieren, te verbinden en te experimenteren met nieuwe wegen om het evangelie door te geven. Dit doen we met een open aanbod van initiatieven die het Rijk Gods opbouwen.

Zo wil de Clemenspoort zich ontwikkelen tot een ruimte waar het redemptoristisch DNA kan worden ervaren en anderen mag inspireren.