Gebed en vieringen

Zondagsviering

De zondagsviering staat open voor mensen van allerlei afkomst. Samen vormen we één nieuwe gemeenschap rond de verrezen Heer. We beginnen met elkaar te onthalen, vanaf 10 uur. Om 10.30 uur gaan we samen eucharistie vieren in de Tent van de Ontmoeting.

Weekdagvieringen

Van maandag tot vrijdag kan je om 8.30 uur deelnemen aan de eucharistieviering in de bronkapel. Je kan binnen via de achterdeur (volg op Overwale de pijlen ‘Bronkapel’). 

Gebed in de Bronkapel

Tijdens de openingsuren van het Onthaal kan je ook in de Bronkapel terecht voor stil gebed of meditatie.
Op weekdagen om 17.30u is er vaak een gezamenlijk avondgebed.

Worship Alive

Welkom op deze gebedsavond, die elke eerste vrijdag van de maand plaatsvindt, met liederen die openen op de aanwezigheid van God.

Bijzondere vieringen