Gebed en vieringen

Effataviering

De Effata-viering op zaterdagavond om 18.30 uur heeft een eigen wel overwogen opbouw. De gemeenschap is de drager van het liturgisch gebeuren. De samenzang is een kernelement in onze viering.

Zondagsviering

De zondagsviering staat open voor mensen van allerlei afkomst. Samen vormen we één nieuwe gemeenschap rond de verrezen Heer. We beginnen met elkaar te onthalen, vanaf 10 uur. Om 10.30 uur gaan we samen eucharistie vieren in de Tent van de Ontmoeting.

Weekdagvieringen

Van maandag tot vrijdag kan je om 8.30 uur deelnemen aan de eucharistieviering in de bronkapel. Je kan binnen via de achterdeur (volg op Overwale de pijlen ‘Bronkapel’). 

Gebed in de Bronkapel

Tijdens de openingsuren van het Onthaal kan je ook in de Bronkapel terecht voor stil gebed of meditatie.
Op weekdagen om 17.30u is er vaak een gezamenlijk avondgebed.

Worship Alive

Welkom op deze gebedsavond, die elke eerste vrijdag van de maand plaatsvindt, met liederen die openen op de aanwezigheid van God.

Meditatiegroep

We komen twee keer per maand zowel offline (in zaal Seelos) als online samen. Je kan op elk moment aansluiten. Na een inspirerende impuls delen we 25 minuten stilte die we doorlopen met het stil herhalen van onze mantra of gebedswoord. Napraten over onze innerlijke tocht doen we bij een kopje koffie of thee.

Oasedagen

Graag nodigen we jou uit op onze oasedagen. Tijdens zo’n dag bieden we vier online meditatiemomenten aan telkens voorzien van een korte inleiding. Enkele keren per jaar laten we deze dag live doorgaan in de Clemenspoort of op verplaatsing en
noemen dit ‘Stiltedag’.

Bijzondere vieringen

Event Series Worship Alive

Worship Alive

De Parel Overwale 3, verdieping 0, Gent, Belgium

Welkom op deze maandelijkse gebedsavond. Met liederen die openen op de aanwezigheid van God. Er is ook ruimte voor stille aanbidding van Gods aanwezigheid in de uitstelling van het heilig […]

Event Series Worship Alive

Worship Alive

De Parel Overwale 3, verdieping 0, Gent, Belgium

Welkom op deze maandelijkse gebedsavond. Met liederen die openen op de aanwezigheid van God. Er is ook ruimte voor stille aanbidding van Gods aanwezigheid in de uitstelling van het heilig […]

Event Series Worship Alive

Worship Alive

De Parel Overwale 3, verdieping 0, Gent, Belgium

Welkom op deze maandelijkse gebedsavond. Met liederen die openen op de aanwezigheid van God. Er is ook ruimte voor stille aanbidding van Gods aanwezigheid in de uitstelling van het heilig […]

Event Series Worship Alive

Worship Alive

De Parel Overwale 3, verdieping 0, Gent, Belgium

Welkom op deze maandelijkse gebedsavond. Met liederen die openen op de aanwezigheid van God. Er is ook ruimte voor stille aanbidding van Gods aanwezigheid in de uitstelling van het heilig […]

Event Series Worship Alive

Worship Alive

De Parel Overwale 3, verdieping 0, Gent, Belgium

Welkom op deze maandelijkse gebedsavond. Met liederen die openen op de aanwezigheid van God. Er is ook ruimte voor stille aanbidding van Gods aanwezigheid in de uitstelling van het heilig […]

Event Series Worship Alive

Worship Alive

De Parel Overwale 3, verdieping 0, Gent, Belgium

Welkom op deze maandelijkse gebedsavond. Met liederen die openen op de aanwezigheid van God. Er is ook ruimte voor stille aanbidding van Gods aanwezigheid in de uitstelling van het heilig […]

Event Series Worship Alive

Worship Alive

De Parel Overwale 3, verdieping 0, Gent, Belgium

Welkom op deze maandelijkse gebedsavond. Met liederen die openen op de aanwezigheid van God. Er is ook ruimte voor stille aanbidding van Gods aanwezigheid in de uitstelling van het heilig […]

Event Series Worship Alive

Worship Alive

De Parel Overwale 3, verdieping 0, Gent, Belgium

Welkom op deze maandelijkse gebedsavond. Met liederen die openen op de aanwezigheid van God. Er is ook ruimte voor stille aanbidding van Gods aanwezigheid in de uitstelling van het heilig […]