Vorming

Overzicht

Onze vormingsreeksen

GR5 – Samen op tocht gaan om te groeien

GR5 staat voor GRoeien,  voor op tocht gaan (zoals de wandelwegen van de GR) en het staat voor 5 essentiële elementen waarin we willen groeien, in ons persoonlijk leven, maar ook in en als groep: Gebed, Gemeenschap, Groeien, Geven en Getuigen.

Leerhuis onder leiding van Luc Maes

Een leerhuis is een open dialoog rond een bijbeltekst en gaat terug op de Joodse traditie van met de Schrift omgaan als levend Woord van God voor ons vandaag. De aanwezigen exploreren de tekst vanuit wat hen raakt.

Regenboogproject van Effata

Elke generatie heeft een bijzonder cadeau voor de gemeenschap. Door met het Regenboogproject aparte én verbindende activiteiten te houden, groeien we naar een levende regenboog.

Enneagram

Wie ben ik? Wat zijn mijn zwaktes en mijn sterkte? Wat zijn mijn groeimogelijkheden? Aan de hand van het persoonlijkheidsmodel van het Enneagram gaan we op zoek naar psychologische zelfkennis.

Meet the Redemptorists

Clemenspoort is een initiatief van de redemptoristen. Dit jaar nodigen we enkele paters of broeders van deze kloosterorde (‘redemptoristen’) uit om te vertellen wat ‘redemptoristisch’ voor hen betekent en hoe ze dat ‘beleven’ in de praktijk.

Woordatelier Sarnelli

Op zoek gaan naar sterke zingevende teksten uit vele culturen en godsdiensten. Een verhaal, een gedicht, een bijbelfragment dieper doorgronden. Deze tekst interpreteren en doorleefd verwoorden. Ontdekken hoe je een tekst boeiend kan overbrengen.

Leesclub van de Effatagemeenschap

In de Effatagemeenschap is een leesclub actief die iedereen aanmoedigt om te lezen. De methode is eenvoudig. De groep kiest een boek dat draait rond spiritualiteit, zingeving, pastoraal, theologie of een maatschappelijk thema.

Gespreksgroep Laudato Si

Paus Fransciscus schreef in Laudato Si dat alles met alles verbonden is. In vier bijeenkomsten staan we stil bij enkele citaten uit de brief om te kijken wat dit voor ons betekent.

Zin in film

In onze reeks ‘Zin in film’ kijken we samen films met spirituele diepgang. Deze filmpjes behandelen belangrijke problemen in de maatschappij en zetten ons aan tot nadenken.

Eenmalige vormingsmomenten