Engagement

Redemption-koor

Redemption is het wereldkoor van de Clemenspoort voor iedereen die zin heeft in zingen: ieder die zijn weg zoekt in de samenleving, die het soms moeilijk heeft, vluchteling of kansarm, vooral iedereen die gewoon graag zingt.

Werkgroep “Benno”

Het Benno-team in de Clemenspoort wil onderzoeken op welke manier we vanuit de Clemenspoort mensen kansen kunnen aanreiken om volwaardig mee te bouwen in en aan onze samenleving.

Benefietavond ten voordele van de Clemensactie

Na het succes van vorige keer, willen we dit najaar opnieuw onze schouders zetten onder een benefietactie ten voordele van de Clemensactie waarmee we ons nauw verbonden voelen.