Het verhaal van Trésor

Geloof is een manier van leven.

“Wat betekent geloof voor mij?”

Nicole en Trésor wilden kerkelijk huwen en stapten in een huwelijksvoorbereidingsgroepje. Trésor (26) begon zich vragen te stellen over welke plaats het geloof in zijn leven had, wat het voor hem betekende.

“Ik heb van thuis uit een katholieke opvoeding meegekregen, maar was er verder niet mee bezig. Ik was gelukkig met wie ik was.” Om kerkelijk te kunnen huwen, stapte zijn verloofde die niet gedoopt was, in het voorbereidingstraject voor het doopsel op volwassen leeftijd. Ze wilden het geloof een plaats geven in hun leven als koppel. En toen hoorden ze over de Alphacursus.

Ik heb gevonden welke plaats ik wil geven aan het geloof in mijn leven.

Alpha is niet enkel voor gevorderde gelovigen

“Ik was bang dat het een cursus voor gevorderde gelovigen was. Maar het was heel aangenaam. Je hoeft niet gelovig te zijn om eraan deel te nemen.” Het viel Trésor op dat ook mensen die kerkelijk actief zijn met veel vragen zitten en dat het aangenaam was om van elkaar te leren.

“Alpha heeft mij de ogen geopend: godsdienst is iets anders dan een boekje waarover je kan praten. Ik heb ontdekt dat het een manier van leven is in de samenleving van vandaag.”

Trésor durft nu eenvoudiger te spreken over geloof en ontdekt dat er meer mensen zijn die open staan voor geloof. “In een gesprek met mijn jongere zus, ontdekte ik dat we meer gelovig zijn dan we van elkaar dachten.”

Vrienden uitnodigen voor Alpha

Nicole en Trésor spreken over Alpha met sommige van hun vrienden en ervaren een grote openheid wanneer het thema ter sprake komt.  Hopelijk kunnen enkelen van hen ook eens de Alpha-ervaring opdoen. “Het heeft mij heel veel goeds gedaan”, besluit Trésor.