Clemensactie

De Clemensactie is een vzw die zich inzet voor ondersteuning, opvolging en coaching van kleinschalige sociale projecten in Congo, vooral in de regio Kinshasa – Matadi. Een groep Vlaamse redemptoristen legde het fundament door hun beste inspanningen te leveren voor de ontwikkeling van deze regio en het schenken van een hoopvolle toekomst. De Clemensactie zet deze missie voort.
ONZE MISSIE Sociale projecten opstarten, ondersteunen en coachen. 
Momenteel zijn jonge Congolese redemptoristen belast met de zorg voor deze regio. Zij, samen met lokale medewerkers, kunnen rekenen op onze steun wanneer zij sociale projecten indienen en correct opvolgen. Wij zorgen voor de nodige middelen en passende coaching. Regelmatig gaan onze medewerkers op het terrein deze sociale projecten bezoeken. Zo ontstaat er vertrouwen en een stimulerende wisselwerking. Ons einddoel is dat de Congolezen hun eigen lot in handen nemen en hun samenleving van binnenuit opnieuw opbouwen, vooral ook met aandacht voor de allerarmsten.
Info: www.clemensactie.be