Ontstaan

De Effatagemeenschap is gestart, gedragen en geïnspireerd door Pater Guido Moons. Het was zijn droom om met de Effatagemeenschap een vaste plaats te hebben in het klooster van de redemptoristen in de Voskenslaan.

Voorheen had de Effatagemeenschap op verschillende locaties haar tenten opgeslagen om uiteindelijk meer dan 20 jaar te genieten van gastvrijheid in de Stropkaai bij de Broeders van Liefde.

Toen P. Guido Moons zijn verlangen uitdrukte bij de toenmalige Pater Provinciaal Hermann Ten Winkel om met de Effatagemeenschap op termijn naar het klooster in de Voskenslaan te verhuizen gaf deze als reactie dat dit geen goed plan was. Voor hem was het klooster in de Voskenslaan onmogelijk om te vormen tot een ruimte voor een nieuwe eigentijdse redemptoristische gemeenschap. Het enige wat kon was het klooster afbreken en een nieuw project uitwerken.

P. Guido voegde de daad bij het woord en in nauw overleg met het provinciaal bestuur van de redemptoristen startte in 2006 het ontwikkelingsproces. Dit proces is over heel veel stappen gegaan. P. Guido Moons was de grote bezieler van het proces. Al zijn talenten en energie heeft hij geïnvesteerd samen met een kernteam om het project te laten slagen.

Een nieuw team heeft zijn werk verdergezet maar zonder zijn visie, passie en inzet was het project er nooit geweest.

Hij is jammer genoeg 20 november 2014 overleden toen net de plannen waren goedgekeurd. Een nieuw team heeft zijn werk verdergezet maar zonder zijn visie, passie en inzet had het project er nooit geweest. Het finaal project is de herontwikkeling van de kloostersite van ongeveer drie hectare waar de Clemenspoort een onderdeel van is en waar de Effatagemeenschap samen met de redemptoristen hun nieuwe thuishaven hebben gevonden.