Overwale

Overwale is de naam van de nieuwe straat die doorheen de voormalige klooster-site loopt.
De straat verbindt Clemenspoort met de bewoners van residentie ’t Park, van het Clemenshuis of ‘t Eilandje, met de studenten van XIOR zowel als met de personeelsleden van HOGENT International Office en STUVO (studentenvoorziening voor studenten aan HOGENT) of zij die in het Clemenshof actief/creatief bezig zijn.

Als Clemenspoort waarderen we sterk de bijdrage die elke bewoner, vrijwilliger of medewerker op Overwale doet voor een betere samenleving. We proberen op verschillende manieren ons steentje bij te dragen waar het kan.

In het Clemenshuis wonen diverse mensen: redemptoristen, medewerkers in de missie van de redemptoristen, mensen van inclusief wonen en sympathisanten. De bewoners kiezen ervoor om een woongemeenschap te zijn waar men elkaar steunt om het evangelie te beleven in het dagelijkse doen en laten, zodat het vruchten kan dragen.

In het Clemenshof stellen de redemptoristen huurruimte ter beschikking aan verenigingen of organisaties die op hun manier bijdragen aan een samenleving met hoop voor wie het moeilijk heeft of vast zit. Maak kennis met deze verenigingen: Inspirerend coachen3ID-labsSterpunt inclusief ondernemenGemeenschap Maria Kefas en KAJ.

De redemptoristen zijn dankbaar dat ze hun voormalige (en huidige) eigendommen op deze manier in vertrouwen door kunnen geven.

Het sluitstuk is de oude kerk waarvoor nog een gepaste oplossing wordt gezocht.