Porta

Porta, open de deur naar buiten.

Als vrucht van een wederzijdse betrokkenheid tussen redemptoristen en leken in Porto en Gent, bouwen we in de Clemenspoort de Porta-werking uit.

Deze werking start vanuit de missie van de redemptoristen om de barmhartigheid van God niet op te sluiten in anonimiteit of legalisme (regeltjes). We willen aan Gods liefde de vrije loop geven.

Dat doen we in de eerste plaats door ons zelf te laten overstromen door zijn genade.
Daarna door die genade te
laten doorstromen.
We maken daar ruimte voor in de 
Alpha-bijeenkomsten waar we in gesprek gaan over God, liefde, leven, genade, vrijheid, zingeving, engagement, getuigenis,…
GR5 biedt de mogelijkheid om verder samen op tocht te gaan om te groeien.
Op zondag staat het Onthaal en de Parel open om samen zondag te vieren, samen te komen rond de verrezen Heer die midden onder ons is en die ons zendt om als getuige van zijn liefde te leven.

De Porta-werking richt zich erop in de Clemenspoort meer ruimte te maken voor God en voor de mensen die Hij liefheeft.
We 
willen groeien tot een open plek waar Gods deugddoende aanwezigheid geproefd, geleefd en herkend kan worden door elke Gentenaar (en daarbuiten).

Porta in de Clemenspoort, een poort die open staat om Gods genade naar buiten te laten stromen, de wereld in.

Benieuwd? Welkom op onze bijeenkomsten! Of je kan ons mailen via ilse@clemenspoort.be.