Featured Uitgelicht

Verzoeningsviering

De Parel Overwale 3, verdieping 0, Gent

De vastentijd is een tijd van vrijkomen, loskomen, om vervuld te worden van vreugde en levenskracht. In de viering van het sacrament van verzoening openen we ons voor Gods kracht en bevrijden we ons van de zuigende zwaartekracht van ik-gerichtheid of het verleden. De parochie Sint-Petrus en Paulus nodigt je uit voor de verzoeningsviering in de Parel (Clemenspoort) op dinsdag 28 maart om 19u. Welkom op deze bijzondere viering die je helpt om de Goede Week en Pasen ten volle te vieren.