Clemensactie in het nieuws

Clemenspoort is het speerpunt van het missie-werk van de redemptoristen in Vlaanderen.
In Congo zetten Congolese redemptoristen het werk van de Vlaamse missionarissen verder, geholpen door de Vlaamse vzw Clemensactie. Lieve Droogmans, projectleider van de vzw Clemensactie legt uit hoe op welke manier Clemensactie helpt in Congo. Meer info op www.clemensactie.be.