Witte Donderdag – liefde die raakt

Op Witte Donderdag werd op een eenvoudige manier de Paasmaaltijd van Jezus met zijn leerlingen nagedaan. Een kennismaking met de Joodse Seder-maaltijd (op Pesach) waarin de uittocht wordt herdacht, leert ons ook veel over de betekenis die Jezus heeft toegevoegd. Eerst ritueel tijdens het Laatste Avondmaal, vervolgens in “levende lijve” (meer lijf dan leven) door zijn gave aan het kruis. Ook de linken met de eucharistie en het christelijke Paasgeloof werden zo belicht.

Nadien in de eucharistie van Witte Donderdag beklijft de voetwassing als een choquerend gebeuren dat ons oproept naar de essentie van liefde en dienstbaarheid te gaan.

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Na de dienst bleven de meesten nog bidden en mediteren bij Jezus’ afscheidswoorden.