Geslaagde eerste Repair Cafe

Clemenspoort opende de deuren voor het eerste Repair Cafe.
Ruim honderd mensen kwamen langs met een voorwerp dat een tweede leven verdient en werden geholpen door een enthousiast team van een veertigtal vrijwilligers. Electronische toestellen, maar net zo goed textiel, planten, klokken, gitaren en fietsen werden geduldig onder handen genomen tot er een glimlach kwam op het gezicht van bezitter en hersteller. Er was ook een digi-punt waar men je hielp om je smartphone of computer beter te gebruiken en de vrijwilligers van het luister-punt waren een luisterend oor voor wie dat wou.

Tijdens het wachten was het gezellig kennismaken en genieten van een stukje gebak of een drankje. Voor de Clemenspoort was het een leerrijk moment om het volgende keer nog beter en aangenamer te organiseren, maar we hoorden vaak het refrein dat het zeker een gezellige boel was.

Als Clemenspoort zien we in de organisatie van het Repair-Café een goed hulpmiddel om mee te werken aan een mentaliteitsverandering die de aarde, de mensen, de samenleving en ons allemaal ten goede komt. Op 10 december is er weer een Repair-Café in Clemenspoort.