Bidden met je hele lichaam

Hoewel ik in Mortsel bij Antwerpen woon, heb ik sinds een tijdje via een paar vrienden Clemenspoort ontdekt. Ik ben al enkele keren op zondag naar de bijzonder vreugdevolle misviering of andere activiteiten gespoord. Ook afgelopen zondag, de 26ste, was ik er weer bij.

Na een inspirerende eucharistieviering met zo’n 80 mensen – jong en oud – volgde een gezellige picknick in het onthaal. Daarna hebben we met een dertigtal mensen gedanst… voor God. ‘Dansen voor God’ was niet alleen maar een mooi-klinkende ‘titel’ voor deze namiddag, het voélde ook echt zo. Het samen dansen, geleid door Veerle en Bart van de Gemeenschap van de Zaligsprekingen, heb ik echt mogen ervaren als bidden met mijn hele lichaam. 

We begonnen met een dansmeditatie om ons lichaam los te maken; om even onze ‘wereldse bagage’ opzij te zetten en tot rust te komen. Niet door muisstil te zitten, maar wel door rustig te bewegen. Daarmee zette Veerle meteen de toon: “We zijn hier om, door middel van ons lichaam, dichter bij God te komen.”

Na de lichaamsmeditatie gingen we in een kring staan. Er werd uitgelegd dat een kring aantoont dat we evenwaardig zijn, dat de ene niet meer is dan de andere, dat we allemaal broeders en zusters van elkaar zijn. Het was mooi om bepaalde concepten van het Joods dansen uitgelegd te krijgen: het middelpunt van de kring is dichter naar God gaan, de armen in de lucht strekken ook. 

Elke dans werd eerst kort gedemonstreerd, en daarna werd de Hebreeuwse tekst vertaald naar het Nederlands. De inhoud was prachtig en was telkens gebaseerd op Bijbelverzen uit het Oude Testament. Dat maakte dat ik bij elke dans echt voelde waar het ten diepste om ging: God. 

Ik heb me vandaag erg verbonden gevoeld met de mensen in de Clemenspoort, mijn eigen lichaam en bovenal met de Heer. Het was de treinreis naar Gent helemaal waard! Dankjewel aan de organisatoren, en dank aan de Heilige Geest om zo overvloedig in ons midden te zijn geweest. Ik denk dat we allen Zijn aanwezigheid hebben kunnen voelen!

Nathalie